Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 23. oktobar 2020.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

Opštini Golubac 1.000.000 dinara

Opštini Golubac 1.000.000 dinara
golubac.org.rs

Kancelarija Vlade Republike Srbije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja, na osnovu Ugovora potpisanog 25.09.2013. godine u Beogradu, odobrava opštini Golubac 1.000.000 dinara za realizaciju projekta “ Izrada projekta preparcelacije, parcelacije i geodetskog obeležavanja radne zone – Radoševac“.
Realizacijom ovog projekta, stvaraju se preduslovi za izradu tehničke dokumentacije, odnosno projekata komunalnog opremanja planirane radne zone Radoševac. U radnoj zoni Radoševac na osnovu plana detaljne regulacije mogu se graditi proizvodni kompleksi “ čistih“ tehnologija, poslovno-uslužni objekti, servisi i proizvodni pogoni.

Opštinska uprava Golubac
Odeljenje za finansije i privredu
Odsek za LER
Saša Bogićević

Dodajte komentar

Ostavite odgovor