Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 7. децембар 2019.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

Електронско подношење порских пријава

Електронско подношење порских пријава
golubac.org.rs

Подношење пореских пријава електронским путем преко портала е-Порези ( http://www.poreskauprava.gov.rs/e-porezi) потпуно бесплатно. Обвезник о свом трошку треба да обезбеди квалификовани електронски сертификат за електронско потписивање пореских пријава и читач паметних картица.

У склопу електронских услуга Пореске управе, на порталу е-Порези могуће је поднети следеће пореске пријаве:

  • Пореска пријава пореза на додату вредност –ПП ПДВ
    Пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана – ППДГ-5
  • Информативна пореска пријава – ИПП
  • Појединачна пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално осигурње по одбитку на терет примаоца прихода – ППП (од 01.01.2014. до 31.01.2014. године)

Порески обвезници могу користити било који квалификовани електронски сертификат који издаје једно од овлашћених Сертификационих тела у Републици Србији (ПТТ, Привредна комора Србије, МУП или HALCOM).

Тренутно је путем ПЕП обрасца као и на самом порталу еПорези могуће овластити до 5 лица за једног пореског обвезника за електронско подношење пореске пријаве.

За помоћ у вези електронског подношења пореских пријава можете се обратити Контакт центру Пореске управе на бројеве телефона 0700-700-007 или 011-3310-111 .

Додајте коментар

Оставите одговор