Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 4. avgust 2020.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

Elektronsko podnošenje porskih prijava

Elektronsko podnošenje porskih prijava
golubac.org.rs

Podnošenje poreskih prijava elektronskim putem preko portala e-Porezi ( http://www.poreskauprava.gov.rs/e-porezi) potpuno besplatno. Obveznik o svom trošku treba da obezbedi kvalifikovani elektronski sertifikat za elektronsko potpisivanje poreskih prijava i čitač pametnih kartica.

U sklopu elektronskih usluga Poreske uprave, na portalu e-Porezi moguće je podneti sledeće poreske prijave:

  • Poreska prijava poreza na dodatu vrednost –PP PDV
    Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana – PPDG-5
  • Informativna poreska prijava – IPP
  • Pojedinačna poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osigurnje po odbitku na teret primaoca prihoda – PPP (od 01.01.2014. do 31.01.2014. godine)

Poreski obveznici mogu koristiti bilo koji kvalifikovani elektronski sertifikat koji izdaje jedno od ovlašćenih Sertifikacionih tela u Republici Srbiji (PTT, Privredna komora Srbije, MUP ili HALCOM).

Trenutno je putem PEP obrasca kao i na samom portalu ePorezi moguće ovlastiti do 5 lica za jednog poreskog obveznika za elektronsko podnošenje poreske prijave.

Za pomoć u vezi elektronskog podnošenja poreskih prijava možete se obratiti Kontakt centru Poreske uprave na brojeve telefona 0700-700-007 ili 011-3310-111 .

Dodajte komentar

Ostavite odgovor