Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 2. јул 2020.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

Одлука о одобравању бесповратних средстава општини Голубац за изградњу шетно – бициклистичке стазе

Одлука о одобравању бесповратних средстава општини Голубац за изградњу  шетно – бициклистичке стазе
golubac.org.rs

У складу са Уредбом о утврђивању Програма подршке регионалном и локалном развоју у 2013. годни („Службени гласник РС, број 68/13), и расписаним Јавним позивом, Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе, на седници комисије за одабир пројекта 21.11.2013. донело је Одлуку о одобравању бесповратних средстaва општини Голубац у вредности од 2.728.477,00 динара.
Бесповратна средства се одобравају на име суфинансирања учешћа у реализацији пројекта прекограничне сарадње Румунија – Србија „Одрживи развој туризма дуж Дунава“. Најзначајнија активност која се финансира овим пројектом је изградња шетно – бициклистичке стазе у насељу Винци.
На основу ове Одлуке, Национална агенција за регионални развој, закључиће уговор о преносу бесповратних средстава са општином Голубац. Раелизација Уговора је планирана до 14.05.2014. године.

Додајте коментар

Оставите одговор