Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 27. maj 2020.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

Javni poziv za sve nevladine organizacije

Javni poziv za sve nevladine organizacije
golubac.org.rs

Na osnovu člana 60.Statuta opštine Golubac( „Službeni glasnik opštine Golubac“, br.7/08 i 6/11),Opštinsko veće opštine Golubac,dana 27.01.2014.godine, raspisuje

JAVNI POZIV

1.Pozivaju se sve nevladine oraganizacije koje realizuju svoje aktivnosti za građane opštine Golubac i na teritoriji opštine Golubac i regionalna udruženja osoba sa invalididtetom koja realizuju svoje aktivnosti za građane opštine Golubac( u daljem tekstu:NO) da podnesu svoje projekte Opštinskom veću opštine Golubac, kako bi istim bila odobrena sredstva iz budžeta opštine Golubac za 2014.godinu.

2. NO, iz prethodne tačke su dužne da svoje projekte podnesu Opštinskom veću opštine Golubac, u roku od 31.01.2014.godine do 17.02.2014. godine.

3.Kriterijumi o načinu i postupku raspodele sredstava NO iz budžeta opštine Golubac, bliže su regulisana Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta opštine Golubac uruženjima na teritoriji opštine Golubac.

4.Ovaj javni poziv objaviti na oglasnoj tabli opštine Golubac i na zvaničnoj inernet prezentaciji opštine Golubac.

PREDSEDNIK OPŠTINE GOLUBAC Mr ph Zoran Pajkić

 

Poziv možete preuzeti sa linka

Dodajte komentar

Ostavite odgovor