Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 18. septembar 2020.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

Potpisan protokol o saradnji između opštine Golubac i Srpske filmske asocijacije

Potpisan protokol o saradnji između opštine Golubac i Srpske filmske asocijacije
golubac.org.rs

Između opštine Golubac i Srpske filmske asocijacije potpisan je Protokol o saradnji za promovisanje Golupca kao lokacije za međunarodnu filmsku i TV produkciju.  Opština Golubac je prepoznala značaj koji filmska i TV produkcija imaju za ekonomsko i kulturno okruženje i nastojaće da obezbedi održivo okruženje naklonjeno filmu na nivou opštinske uprave, preduzeća i službi i kroz koje će obezbediti odgovorno korišćenje javnih resursa i održavanje zajedničkih objekata i površina istovremeno izlazeći u susret potrebama filmskog i TV sektora.

Srpska filmska asocijacija se zalaže za stvaranje takozvanog „film friendly” – okruženja naklonjenog filmu kroz unapređenje saradnje i kontakata između filmske i TV industrije i Vlade, državnih organa,  lokalnih samouprava i ključnih međunarodnih organizacija, kao i udruženja, filmskih kompanija, profesionalaca radi izgradnje industrijskih kapaciteta, a sa ciljem obezbeđivanja visokog nivoa usluga domaćim i međunarodnim filmskim i TV produkcijama u Srbiji.

Cilj ovog protokola je promovisanje Golupca na međunarodnom nivou kao atraktivne filmske lokacije,  da bi se privuklo što više stranih projekata u zemlju, čime bi se ostvario prihod za državu i opštinu, uposlilo lokalno stanovništvo i preduzeća i privukli turisti. Potencijalne filmske lokacije će biti fotografisane i postavljene na internet portal,  na kome će se nalaziti baza svih filmskih lokacija u Srbiji.

Opština Golubac će pružiti podršku Srpskoj filmskoj asocijaciji i filmskom i TV sektoru tako što će se u okviru svojih nadležnosti uključiti u razvoj udruženja naklonjenog filmu i promociju lokacija, a Srpska filmska asocijacija će opštini Golubac pružiti podršku u pogledu transfera znanja, upravljanja i podizanja nivoa kompetentnosti opštine Golubac  i imenovanih službi u pogledu poslovnog okruženja naklonjenog filmu kroz sprovođenje specijalizovane obuke.

Više informacija o projektu Srpske filmske asocijacije možete pročitati na www.filminserbia.com  i www.filmlocationserbia.com

Dodajte komentar

Ostavite odgovor