Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 4. oktobar 2023.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

Program za lidere u oblasti bezbednosti i vladavine prava

Program za lidere u oblasti bezbednosti i vladavine prava
golubac.org.rs

MEMORANDUM   O   SARADNJI - za realizaciju projekta: Program za lidere u oblasti bezbednosti i vladavine prava.

 

Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne konferencija gradova i opština Srbije,  i Zoran Pajkić, predsednik Opštine Golubac, 23. jula 2014. godine, zaključili su MEMORANDUM   O   SARADNJIza realizaciju projektaProgram za lidere u oblasti bezbednosti i vladavine prava.

 

Memorandum, definiše oblike i svrhu saradnje, opšte principe na kojima se saradnja zasniva, kao i međusobne obaveze i odgovornosti strana potpisnica, odnosno učesnika u projektu „Program za lidere u oblasti bezbednosti i vladavine pravakoji Stalna konferencija gradova i opština sprovodi u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom pravde i Agencijom za međunarodnu saradnju Asocijacije holandskih opština, a uz finansijsku podršku Kraljevine Holandije.

Projekat podržava jačanje kapaciteta institucija odgovornih za bezbednost u pogledu efikasnosti, transparentnosti, odgovornosti, integriteta, učešća i saradnje. Projekat postavlja standarde performansi i pruža okvire za razvoj politike i prilagođavanje zakona i podzakonskih akata.

 

Saradnja učesnika u Projektu ima za cilj da doprinese:

-daljem unapređenju mehanizama u oblastima javne bezbednosti i zaštite ljudskih prava na lokalnom nivou

-razvoju stručnih kapaciteta zaposlenih, kako u okviru uprave, tako i u okviru resornih institucija i organizacija

-uspostavljanju  održivog  sistema  za   prikupljanje  podataka   i   njihovo  redovno ažuriranje, kako bi se omogućilo da se identifikuju i kontinuirano prate potrebe građana

-unapređenju sistema informisanja na nivou lokalne zajednice

-ravnomernijem regionalnom razvoju, pružajući mogućnost opštinama da
ravnopravno realizuju inicijative i uspostave održive mehanizme u oblastima javne  bezbednosti  i  zaštite ljudskih  prava  na  lokalnom  međuopštinskom  iregionalnom nivou.

Dodajte komentar

Ostavite odgovor