Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 5. mart 2021.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

O B A V E Š T E NJ E

O B A V E Š T E NJ E
golubac.org.rs

Republika Srbija

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I

ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

 

na osnovu člana 10. stav 1. i stav 2, a u vezi sa člana 29. stav 1. i stav 3, Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik PC“, br. 135/04 i 36/09) daje sledeće

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Nosilac projekta, Opština Golubac, podneo je zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu ProjektaRekonstrukcije dela obale i izgradnje montažnog pristana“ (luka Usje) na kp 2995 reke Dunav 2669, 2701 i 2702 KO Usje opština Golubac.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 10-13 časova u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 426 i na internet stranici

www.eko.minpoli.gov.rs/obavestenia/procena-uticaia-na-zivotnu-sredinu/

kao i da dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

 

objavljeno 02.09.2014. godine u listu „Reč naroda“.

Dodajte komentar

Ostavite odgovor