Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 1. jun 2023.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

Gradski projekat 
,,Upravljanje imovinom-korist za sve’’

Gradski projekat 
,,Upravljanje imovinom-korist za sve’’
golubac.org.rs

U okviru projekta ,,Upravljanje imovinom-korist za sve’’, grad Požarevac sa partnerima dobio je softver za upravljanje javnom imovinom  i računarsku opremu. Vrednost softvera je 12.000.000 dinara, a vrednost računarske opreme je 1.140.000 dinara.  Nabavljen softver za upravljanje javnom imovinom predstavlja kombinaciju sistema za upravljanje geoprostornim podacima (GIS – geoprostorni informacioni sistem) i poslovni softver. Sistem se sastoji od tri komponente, Autodesk GIS softvera – AutoCAD Map 3D i Infrastructure Map Server, Unidocs Business Box – koji u sebi sadrži softver za upravljanje resursima , fakturama, radnim nalozima, poslovnu inteligenciju, kao i sistem za upravljanje dokumentima i bazu podataka – Oracle u kojoj će se skladištiti svi podaci.
GIS_Obuka_00
Na ovaj način dobija se jedan jedinstven sistem koji će omogućiti prikupljanje i čuvanje podataka o imovini koja je u javnom vlasništvu. S obzirom na komponente, biće omogućen vizuelni prikaz objekata u javnom vlasništvu, kako lokalnoj samoupravi, tako i u određenoj meri spoljnim korisnicima – stanovništvu, potencijalnim investitorima i drugim zaintresovanim stranama. U lokalnoj samoupravi korisnici će imati sveobuhvatan pogled na podatke koji su se do sada čuvali različite načine i vrlo često je bilo potrebno koristiti mnogo različitih izvora podataka da bi se došlo do konkretne informacije. Na ovaj način objediniće se takođe i podaci koji su od intresa kako lokalnoj samoupravi, tako i javnim preduzećima koja takođe učestvuju u ovom projektu.
GIS_Obuka_02
Od računarske opreme dobijeno je četrnaest  računara, sedam skenera, sedam štampača, GPS uređaj  i digitalni foto aparat i ista će biti raspoređena po opštinama partnerima. Sva dobijena oprema će biti korišćena za svrhe upravljanja imovinom u javnoj svojini.  Podsećamo da je Donator projekta „Upravljanje imovinom-korist za sve“ Delegacija Evropske unije kroz “grant šemu” programa Exčange 4, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština.Grad Požarevac je koordinator i vodeći partner, a partneri-ko-aplikanti su opštine: Petrovac na Mlavi, Velika Plana, Žagubica, Kučevo, Veliko Gradište i Golubac.Vrednost projekta je 219.147, 90 evra, a vremenski period  implementacije je 12 meseci, odnosno od 03.02.2014. do 03.02.2015. godine.
GIS_Obuka_03
Cilj projekta je evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima u korist grada Požarevca, odnosno ostalih jedinica lokalnih samouprava,  uspostavljanje jedinstvene baze podataka, povećanje transparentnosti u korišćenju imovine, unapređenje lokalnog ekonomskog razvoja i podsticaj preduzetništva, kao i podizanje na najviši nivo

exchange4

 

Dodajte komentar

Ostavite odgovor