Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 29. мај 2020.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

Списак кланица које откупљују товљенике за робне резерве и процедура

Списак кланица које откупљују товљенике за робне резерве и процедура
golubac.org.rs

Куповина ће се вршити од физичких лица-носиоца пољопривредних газдинстава који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, у складу са Уредбом о Регистру пољопривредних газдинстава („Службни гласник РС“, број 45/04, 139/04 и 71/05).

Кланице које ће вршити куповину товних свиња су следеће:

Заинтересована регистрована газдинства треба да се јаве начелницима управних округа ради договора о куповини товних свиња са горе наведеним кланицама и договоре динамику куповине.

Процедура откупа је следећа:

Куповина ће се вршити најкасније до 30.04.2015. године

Телесна тежина товних свиња која се купује:

– прва класа 95-110 кг цена по кг 170 динара;

– друга класа 110-130 кг цена по кг 150 динара и

– трећа класа 130-150 кг цена по кг 140 динара.

Рок плаћања је 15 од дана када Републичка дирекција за робне резерве прими потврду о пријему товних свиња.

Куповина товних свиња ће се вршити на регистрованим сточним пијацама, према распореду и динамици која ће се договорити са кланицама.

Пријем, мерење свиња и проверу документације ће у име Републичке дирекције за робне резерве обављати комисија Министарства пољопривреде и заштите животне средине сасатављена од инспектора републичке ветеринарске инспекције, пољопривредне инспекције и тржишне инспекције.

Регистровано газдинство је у обавези да Републичкој дирекцији за робне резерве испоручи здраве свиње које морају бити у доброј кондицији, чисте, без повреда на телу, вакцинисане против свињске куге и обележене ушним маркицама.

За све свиње које су предмет откупа, власник мора да обезбеди Уверење о здравственом стању животиња издато од стране надлежене ветеринарске станице и потврду о извршеној вакцинацији свиња у претходном периоду.

Регистровано газдинство је у обавези да товне свиње за куповину допреми до места откупа о свом трошку.

Приликом мерења и обрачуна цене коштања свиња од измерене тежине одмах се одбија кало транспорта и угинућа од сточне пијаце до депоа кланице у износу од 2%.

У случају да се на линији клања приликом ветеринарско санитарног прегледа закланих свиња, месо закланих свиња записником ветеринарског инспектора прогласи неупотребљивим за људску исхрану, регистровано газдинство нема право на исплату новчаних средстава за те товне свиње и неупотребљиво месо и отпатке.

Након извршене предаје товних свиња овлашћеној кланици и добијања пријемнице, власник-носилац пољопривредног газдинства треба да лично дође у Републичку дирекцију за робне резерве, Београд, Дечанска број 8а,VI спрат. (011/3348-725; 3239-052; 3236-407; 33239-058 ради потписивања уговора.

Неопходна документа која је у обавези да лично доносе су:

  1. оверена фотокопија личне карте
  2. оверена фотокопија Извода Регистара пољоприврдних газдинстава за текућу годину

Извор: www.rdrr.gov.rs

Додајте коментар

Оставите одговор