Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 23. oktobar 2020.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

Spisak klanica koje otkupljuju tovljenike za robne rezerve i procedura

Spisak klanica koje otkupljuju tovljenike za robne rezerve i procedura
golubac.org.rs

Kupovina će se vršiti od fizičkih lica-nosioca poljoprivrednih gazdinstava koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službni glasnik RS“, broj 45/04, 139/04 i 71/05).

Klanice koje će vršiti kupovinu tovnih svinja su sledeće:

Zainteresovana registrovana gazdinstva treba da se jave načelnicima upravnih okruga radi dogovora o kupovini tovnih svinja sa gore navedenim klanicama i dogovore dinamiku kupovine.

Procedura otkupa je sledeća:

Kupovina će se vršiti najkasnije do 30.04.2015. godine

Telesna težina tovnih svinja koja se kupuje:

– prva klasa 95-110 kg cena po kg 170 dinara;

– druga klasa 110-130 kg cena po kg 150 dinara i

– treća klasa 130-150 kg cena po kg 140 dinara.

Rok plaćanja je 15 od dana kada Republička direkcija za robne rezerve primi potvrdu o prijemu tovnih svinja.

Kupovina tovnih svinja će se vršiti na registrovanim stočnim pijacama, prema rasporedu i dinamici koja će se dogovoriti sa klanicama.

Prijem, merenje svinja i proveru dokumentacije će u ime Republičke direkcije za robne rezerve obavljati komisija Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine sasatavljena od inspektora republičke veterinarske inspekcije, poljoprivredne inspekcije i tržišne inspekcije.

Registrovano gazdinstvo je u obavezi da Republičkoj direkciji za robne rezerve isporuči zdrave svinje koje moraju biti u dobroj kondiciji, čiste, bez povreda na telu, vakcinisane protiv svinjske kuge i obeležene ušnim markicama.

Za sve svinje koje su predmet otkupa, vlasnik mora da obezbedi Uverenje o zdravstvenom stanju životinja izdato od strane nadležene veterinarske stanice i potvrdu o izvršenoj vakcinaciji svinja u prethodnom periodu.

Registrovano gazdinstvo je u obavezi da tovne svinje za kupovinu dopremi do mesta otkupa o svom trošku.

Prilikom merenja i obračuna cene koštanja svinja od izmerene težine odmah se odbija kalo transporta i uginuća od stočne pijace do depoa klanice u iznosu od 2%.

U slučaju da se na liniji klanja prilikom veterinarsko sanitarnog pregleda zaklanih svinja, meso zaklanih svinja zapisnikom veterinarskog inspektora proglasi neupotrebljivim za ljudsku ishranu, registrovano gazdinstvo nema pravo na isplatu novčanih sredstava za te tovne svinje i neupotrebljivo meso i otpatke.

Nakon izvršene predaje tovnih svinja ovlašćenoj klanici i dobijanja prijemnice, vlasnik-nosilac poljoprivrednog gazdinstva treba da lično dođe u Republičku direkciju za robne rezerve, Beograd, Dečanska broj 8a,VI sprat. (011/3348-725; 3239-052; 3236-407; 33239-058 radi potpisivanja ugovora.

Neophodna dokumenta koja je u obavezi da lično donose su:

  1. overena fotokopija lične karte
  2. overena fotokopija Izvoda Registara poljoprivrdnih gazdinstava za tekuću godinu

Izvor: www.rdrr.gov.rs

Dodajte komentar

Ostavite odgovor