Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 5. decembar 2020.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

Šta posle obnove registracije poljoprivrednog gazdinstva?‏

Šta posle obnove registracije poljoprivrednog gazdinstva?‏
golubac.org.rs

Obzirom da je obnova registracije poljoprivrednih gazdinstava završena, sledeći korak koji sledi pre podnošenja zahteva za osnovne podsticaje je usklađivanje setvene strukture sa stvarnim stanjem na terenu ukoliko dođe do promene setvene strukture posle 31.03.2015. godine. „Naime poljoprivrednici koji imaju promene u svojoj setvenoj strukturi, a planiraju da osiguraju svoje useve treba da obrate pažnju na sledeće“.

 

Ukoliko osiguravate useve, a obzirom da se 31.03. završila obnova registracije poljoprivrednog gazdinstva,eventualne promene  u vašoj setvenoj strukturi koje su nastale posle 31.03. možete prijaviti u Upravu za trezor do kraja aprila. Ovo je neophodno iz razloga usklađivanja setvene strukture u registru poljoprivrednih gazdinstava sa stvarnim stanjem na terenu. Ukoliko ste prilikom obnove registracije prijavili na primer kukuruz,a odlučite da na njivi posejete na primer soju koju planirate da osigurate, neophodno je da promenu kulture da prijavite. Ukoliko to ne uradite, a useve osigurate, imaćete problem prilikom ostvarivanja prava naregresiranje premije osiguranja useva. Naime prilikom ostvarivanja prava na regresiranje premije osiguranja useva i plodova od 40%, porede se podaci sa polise(ono što je osigurano) sa podacima na drugoj strani izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava(setvena struktura koja je prijavljena zaključno sa 31.03.). Ukoliko se ti podaci ne slažu, nećete moći ostvariti povraćaj premije osiguranja od 40%.

 

Druga stvar na koju treba obratiti pažnju je i broj hektara. Ovde treba napomenuti da broj hektara koji se osigurava treba da bude manji ili jednak broju hektara koji je prijavljen u Upravi za trezor. Ukoliko to nije slučaj, neće se moći u potpunosti ostvariti pravo na regresiranje osiguranja od 40%.

Dodajte komentar

Ostavite odgovor