Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 6. децембар 2023.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

КРЕДИТИРАЊE ПОЉОПРИВЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 2015. ГОДИНИ.

КРЕДИТИРАЊE ПОЉОПРИВЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 2015. ГОДИНИ.
golubac.org.rs

Mинистар пољопривреде и заштите животне средине проф. др Снежана Богосављевић Бошковић, закључила уговоре са овлашћеним лицима пословних банака и осигуравајућих кућа којим ће бити регулисани услови кредитирања пољоприведне производње у 2015. години.

 

Министарство преузима обавезу плаћања дела каматне стопе према банкама, како би фиксна каматна стопа на неоптплаћени део кредита износила 6% за биљну производњу, набавку механизације и опреме, док ће каматна стопа за кредите за набавку стоке износити 4%. Кредити су динарски, максимални износ кредита за носиоце регистрованих пољопривредних газдинстава је 5 милиона динара, а за задруге до 15 милиона динара. Период отплате кредита је од годину до 3 године, уз могућност коришћења периода мировања у отплати главнице (грејс периода) до годину дана, који је обухваћен периодом отплате кредита.

Банке са којима су потписани уговори су: Комерцијална банка, Прокредит банка, Банка Интеза, Хипо Алпе Адриа банка, Креди Агрикол банка, Сбер банка, ОТП банка, АИК банка, НЛБ банка, Ерсте банка, Опортјунити банка и Поштанска штедионица, и осигуравајуће куће: ДДОР, Дунав осигурање, Ђенерали осигурање и Глобос осигурање.

Додајте коментар

Оставите одговор