Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 5. decembar 2020.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

KREDITIRANJE POLJOPRIVEDNE PROIZVODNJE U 2015. GODINI.

KREDITIRANJE POLJOPRIVEDNE PROIZVODNJE U 2015. GODINI.
golubac.org.rs

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković, zaključila ugovore sa ovlašćenim licima poslovnih banaka i osiguravajućih kuća kojim će biti regulisani uslovi kreditiranja poljoprivedne proizvodnje u 2015. godini.

 

Ministarstvo preuzima obavezu plaćanja dela kamatne stope prema bankama, kako bi fiksna kamatna stopa na neoptplaćeni deo kredita iznosila 6% za biljnu proizvodnju, nabavku mehanizacije i opreme, dok će kamatna stopa za kredite za nabavku stoke iznositi 4%. Krediti su dinarski, maksimalni iznos kredita za nosioce registrovanih poljoprivrednih gazdinstava je 5 miliona dinara, a za zadruge do 15 miliona dinara. Period otplate kredita je od godinu do 3 godine, uz mogućnost korišćenja perioda mirovanja u otplati glavnice (grejs perioda) do godinu dana, koji je obuhvaćen periodom otplate kredita.

Banke sa kojima su potpisani ugovori su: Komercijalna banka, Prokredit banka, Banka Inteza, Hipo Alpe Adria banka, Kredi Agrikol banka, Sber banka, OTP banka, AIK banka, NLB banka, Erste banka, Oportjuniti banka i Poštanska štedionica, i osiguravajuće kuće: DDOR, Dunav osiguranje, Đenerali osiguranje i Globos osiguranje.

Dodajte komentar

Ostavite odgovor