Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 6. decembar 2023.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

O B A V E Š T E NJ E

O B A V E Š T E NJ E
golubac.org.rs

Odeljenje za utvrđivanje i naplatu lokalnih javnih prihoda, Opštinske uprave opštine Golubac, radi naplate poreskog duga po osnovu lokalnih poreskih prihoda, otpočeće sa izdavanjem opomena svim obveznicima (građanima, pravnim licima i preduzetnicima) koji imaju dug po osnovu poreza na imovinu i ostalih lokalnih javnih prihoda iz 2014. i ranijih godina. Ako poreski dužnici ne plate poreski dug u roku iz opomene, pristupiće se prinudnoj naplati.

Tim povodom pozivaju se poreski dužnici da izmire poreski dug, kako se protiv njih ne bi pokretala prinudna naplata, podnosile prekršajne prijave i obračunavala i naplaćivala poreska kamata.

U postupku prinudne naplate poreza od poreskih dužnika se naplaćuju i svi troškovi, koji nisu beznačajni. Primera radi, za svaki izlazak poreskog izvršitelja na teren plaća se 3.000 dinara, a za svedoke koji prisustvuju popisu, proceni, zapleni i prodaji stvari plaća se 2.000 dinara po svedoku za svaku radnju u postupku.

Osim toga, poreski dužnik koji ne plaća utvrđeni porez na imovinu i drugi opštinski poreski prihod, čini poreski prekršaj za koji je propisana novčana kazna u iznosu od 50.000 dinara. Odeljenje za utvrđivanje i naplatu lokalnih javnih prihoda Opštinske uprave opštine Golubac je dužno da ispuni svoju zakonsku obavezu pa će zato protiv svih poreskih dužnika koji ne plate svoj poreski dug, podneti prekršajne prijave sudiji za prekršaje.

Obaveštavamo poreske dužnike da mogu da ostvare pravo na reprogram, odnosno odlaganje plaćanja poreskog duga na rate bez ispunjavanja bilo kakvih uslova, i to:

-          pravna lica, čiji je poreski dug po svim osnovama do 1.000.000 dinara;

-          preduzetnici, čiji je poreski dug po svim osnovama do 200.000 dinara;

-          fizička lica (građani) čiji je poreski dug po svim osnovama do 100.000 dinara.

Poreski dužnici sa poreskim dugom preko napred pomenutih iznosa mogu ostvariti pravo na reprogram uz ispunjenje propisanih uslova, o čemu bliže informacije mogu dobiti u Odeljenju za utvrđivanje i naplatu lokalnih javnih prihoda Opštinske uprave opštine Golubac.

 

                                                                                                   Opštinska uprava Golubac

Dodajte komentar

Ostavite odgovor