Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 29. март 2023.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

РЕГРЕСИРАЊЕ ЂУБРИВА И ГОРИВА

РЕГРЕСИРАЊЕ ЂУБРИВА И ГОРИВА
golubac.org.rs

Правилник о условима, начину и обрасцима захтева за остваривање права на регрес за ђубриво и регрес за гориво (Сл. гласнику бр.40 од 11.априла.2014. године,а измене и допуне  објављене у  „Службеном гласнику РС”, број 57/14 од 30. маја 2014. године).

Регрес за ђубриво, право на коришћење регреса имају:

  1. Правно лице,
  2. Предузетник и
  3. Физичко лице-носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства

Ђубриво може да се купи у периоду од 01.јануара до 15. новембра текуће године.

Регрес износи 10 дин/кг ђубрива, а највише 3.000,00 дин/ха.

Да бисте остварили максимални регрес од 3,000.00 дин/ха, неопходно је да поседујете рачун за 300 кг/ха купљеног ђубрива.

Све врсте ђубрива долазе у обзир за регресирање. Уколико на фискалном рачуну нису јасно наведени подаци неопходни за остваривање права на регрес( килограми као јединица мере), неопходно је поднети оригинални рачун на коме се то види.

 Захтев за остваривање права на регрес за ђубриво подноси се једном годишње у два примерка у Управу за трезор у периоду 05.маја до 20. новембра текуће године. Уз захтев се подноси и оригинални фискални исечак издат у складу са законом којим се уређују фискалне касе.

Регрес за гориво (евро дизел и гасно уље 0,1)  право на коришћење регреса имају:

  1. Правно лице,
  2. Предузетник и
  3. Физичко лице-носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства

Рачун за гориво треба да је из  периода од 01.јануара до новембра текуће године.

Гориво се регресира са по  50 дин/л горива, а највише до 3.000,00 дин/ха.

Да бисте остварили максимални регрес од 3,000.00 дин/ха, неопходно је да поседујете рачун за 60 л/ха купљеног горива.

Захтев за остваривање права на регрес за гориво, подноси се једном годишње у два примерка у Управу за трезор у периоду 05.маја до 20. новембра текуће године. Уз захтев се подноси и оригинални фискални исечак издат у складу са законом којим се уређују фискалне касе.

Додајте коментар

Оставите одговор