Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 23. septembar 2020.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

REGRESIRANJE ĐUBRIVA I GORIVA

REGRESIRANJE ĐUBRIVA I GORIVA
golubac.org.rs

Pravilnik o uslovima, načinu i obrascima zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivo i regres za gorivo (Sl. glasniku br.40 od 11.aprila.2014. godine,a izmene i dopune  objavljene u  „Službenom glasniku RS”, broj 57/14 od 30. maja 2014. godine).

Regres za đubrivo, pravo na korišćenje regresa imaju:

  1. Pravno lice,
  2. Preduzetnik i
  3. Fizičko lice-nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

Đubrivo može da se kupi u periodu od 01.januara do 15. novembra tekuće godine.

Regres iznosi 10 din/kg đubriva, a najviše 3.000,00 din/ha.

Da biste ostvarili maksimalni regres od 3,000.00 din/ha, neophodno je da posedujete račun za 300 kg/ha kupljenog đubriva.

Sve vrste đubriva dolaze u obzir za regresiranje. Ukoliko na fiskalnom računu nisu jasno navedeni podaci neophodni za ostvarivanje prava na regres( kilogrami kao jedinica mere), neophodno je podneti originalni račun na kome se to vidi.

 Zahtev za ostvarivanje prava na regres za đubrivo podnosi se jednom godišnje u dva primerka u Upravu za trezor u periodu 05.maja do 20. novembra tekuće godine. Uz zahtev se podnosi i originalni fiskalni isečak izdat u skladu sa zakonom kojim se uređuju fiskalne kase.

Regres za gorivo (evro dizel i gasno ulje 0,1)  pravo na korišćenje regresa imaju:

  1. Pravno lice,
  2. Preduzetnik i
  3. Fizičko lice-nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

Račun za gorivo treba da je iz  perioda od 01.januara do novembra tekuće godine.

Gorivo se regresira sa po  50 din/l goriva, a najviše do 3.000,00 din/ha.

Da biste ostvarili maksimalni regres od 3,000.00 din/ha, neophodno je da posedujete račun za 60 l/ha kupljenog goriva.

Zahtev za ostvarivanje prava na regres za gorivo, podnosi se jednom godišnje u dva primerka u Upravu za trezor u periodu 05.maja do 20. novembra tekuće godine. Uz zahtev se podnosi i originalni fiskalni isečak izdat u skladu sa zakonom kojim se uređuju fiskalne kase.

Dodajte komentar

Ostavite odgovor