Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 23. септембар 2020.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

Конкурс за подстицање квалитета туристичке понуде‏

Конкурс за подстицање квалитета туристичке понуде‏
golubac.org.rs

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписује јавни конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде.

 

Кредитна средства се могу користити за реализацију следећих активности:

 

1. Унапређење квалитета туристичке понуде и интензивирање њеног коришћења,

што подразумева:

    1.1. изградњу, уређење и реконструкцију хотелских и других смештајних

капацитета, ресторана и  објеката спортско рекреативног и забавног садржаја

    1.2. рестаурацију руралних објеката и њихово претварање у туристичке

капацитете

    1.3. набавку, реконструкцију и адаптацију плутајућих објеката као и

превозних и рекреативних средстава намењених посетиоцима и туристима

    1.4. унапређење маркетинга домаће угоститељске понуде

    1.5. дизајн, припрему производње и производњу сувенира

 

2. Изградња туристичке инфраструктуре и супраструктуре.

 

Право на коришћење кредитних средстава има:

1.Привредно друштво регистровано за обављање делатности у области туризма;

2.Предузетник који је регистрован за обављање делатности у области туризма;

3.Пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава.

 

Учешће кредитних средстава у пројекту не може бити веће од 50% укупне вредности пројекта.

Кредитна средства се могу користити за финансирање основних и трајних обртних средстава. Учешће трајних обртних средстава  може износити до 20% укупно одобрених кредитних средстава.

 

Кредитна средства реализују се преко Фонда за развој Републике Србије, са каматном стопом од 1% на годишњем нивоу, уз валутну клаузулу.

Рок отплате додељених кредитних средстава је до 72 месеца .

Конкурс је отворен до 1. новембра текуће године.

Све додатне информације могу се добити на телефон: 011/3139697.

 

 Конкурс је објављен на следећем линку:

http://mtt.gov.rs/vesti/konkurs-za-dodelu-kreditnih-sredstava-za-podsticanje-kvaliteta-turisticke-ponude/

Додајте коментар

Оставите одговор