Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 28. februar 2020.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

SAOPŠTENJE 05.05.2015.‏

SAOPŠTENJE 05.05.2015.‏
golubac.org.rs

Savet za bezbednost opštine Golubac počeo sa radom

Imajući u vidu potrebu građana opštine Golubac i mogućnosti koje postoje u okviru Zakona, da se sistemski reguliše povećanje bezbednosti građana opštine Golubac, na sednici SO Golubac je doneta Odluka o formiranju Saveta za bezbednost opštine Golubac, čija je konstitutivna sednica održana 04. maja 2015. u sali SO Golubac, na kojoj su prisustvovali :

-          Predrag Maksimović, predstavnik Policijske uprave Požarevac-Policijske stanice Golubac;

-          Saša Stojanović, Sudija prekršajnog Suda u Golupcu;

-          Saša Đorđević, direktor OŠ „Branko Radičević“-Golubac;

-          Novica Milojković, direktor OŠ „Veljko Dugošević“-Braničevo;

-          Slađana Petrašković, predstavnik OŠ „Žika Popović“-Rabrovo;

-          Neda Brajković, direktorka Centra za socijalni rad opština Veliko Gradište i Golubac;

-          Nada Brkljač, predstavnik Opštinske uprave Golubac;

-          Aleksandar Đukić, predstavnik SO Golubac

-          Andreja Mijatović, načelnik Štaba za vanredne situacije opštine Golubac i

-          Zoran Ćirković, predsednik SO Golubac.

Sednicu je otvorio predsednik SO Golubac, Zoran Ćirković, tokom koje su donete sledeće odluke :

1. Odluka o izboru predsednika Saveta – Saša Stojanović, Sudija prekršajnog Suda u Golupcu;

2. Odluka o izboru zamenika predsednika Saveta – Predrag Maksimović, predstavnik PU Požarevac-PS Golubac;

3. Odluka o imenovanju članova tima za realizaciju aktivnosti shodno planu za unapređenje bezbednosti na teritoriji opštine Golubac (do kraja avgusta 2015.) :

- Predrag Maksimović,

- Aleksandar Đukić,

- Andreja Mijatović,

- Slađana Petrašković i

- predstavnik Direkcije za izgradnju opštine Golubac.

4. Odluka o pristupanju izrade predloga Akcionog plana bezbednosti na teritoriji opštine Golubac.

U interesu povećanja nivoa bezbednosti na teritoriji opštine Golubac, Savet za bezbednost opštine Golubac očekuje u narednom periodu, od građana opštine Golubac, sugestije, predloge i primedbe, koje građani mogu dostaviti u pisanom obliku Skupštini opštine Golubac (sa naznakom „Za Savet za bezbednost“).

Predsednik Saveta za bezbednost

Saša Stojanović s.r.

Dodajte komentar

Ostavite odgovor