Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 29. мај 2020.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

Бесповратна средства за прикључну механизацију и опрему

Бесповратна средства за прикључну механизацију и опрему
golubac.org.rs

Бесповратна средства за прикључну механизацију и опрему од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине у 2015-ој години

 

 

Правилником о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу („Службени гласник РС”, број 105/14 од 03.10.2014. године)дефинисана су бесповратна средства која се могу добити у :

Примарној производњи биљних култура: житарица,индустријског биља, ароматичног и лековитог биља,поврћа,воћа,грожђа,цвећа, за следеће инвестиције :

 1. нaбaвку нове мeхaнизaциje и oпрeмe зa наводњавање;
 2. нaбaвку нове мeхaнизaциje, oпрeмe и материјала зa зaштиту oд бoлeсти, штeтoчинa, кoрoвa, грaдa, ниских и високих тeмпeрaтурa;
 3. нaбaвку нових прикључних машина и опреме за сетву, садњу и  бербу;
 4. набавку нових пластеника и опреме за производњу у заштићеном  простору;
 5. изградњу, проширење, реконструкцију или адаптацију  хладњача и набавке нове опреме за хладњаче;
 6. изградњу нових објеката намењених складиштењу житарица (силоса и подних складишта) и набавку нове опреме за објекте намењене  складиштењу житарица;
 7. набавку нове опреме и машина за припрему производа за тржиште

Примарној сточарској производњи:производња млека (крављег и козијег),производња меса (тов јунади, тов у систему „крава-теле”,производња прасади за тов, одгој оваца и живине ради производње меса),производња конзумне рибе,производња меда и других пчелињих производа,  за следеће инвестиције :

 1. Инвестиције у пчеларству
 2. Набавка квалитетног приплодног материјала
 3. Набавка опреме и механизације за манипулисање чврстим и течним стајњаком
 4. Набавка опреме и механизације за припрему и дистрибуцију сточне хране
 5. Набавка  опреме за смештај животиња
 6. Набавка опреме за орезивање папака код крава
 7. Набавка нове опреме за рибњаке
 8. Набавка опреме за шишање оваца

 

Право на подстицаје има:

1) физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног
пољопривредног газдинства;
2) предузетник;
3) правна лица: привредно друштво, земљорадничка задруга и средња школа

 

Граница за подстицаје када је пријава на конкурс у питању је максимално 50 ха пријављено под биљном културом за коју се опрема и механизација планирају  користити(површина под културом која је пријављена у регистру пољопривредних газдинстава).

Лице које  има највише 200  говедa, односно 1.000 коза, односно 1.000 оваца, односно 200 свиња, односно  10.000 јединки живине по турнусу може поднети конкурсну пријаву када су у питању подстицаји у сточарству по овом правилнику.

Овај услов не  важи када је у питању набавка механизације и опреме за манипулисање течним и чврстим  стајњаком.

 

Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева је 2.000.000 до  5.000.000 динара када су у питању складишни капацитети и хладњаче..

Захтев за коришћење подстицаја подноси се Управи за аграрна плаћања  у периоду од 1. маја до 15. октобра текуће  године.

Управа за Аграрна плаћања се налази на адреси: Булевар краља Александра 84, 11050 Београд.

Додајте коментар

Оставите одговор