Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 29. мај 2020.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

УСВОЈЕНА СТРАТЕГИЈА ЛОКАЛНОГ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 2015-2020.

УСВОЈЕНА СТРАТЕГИЈА ЛОКАЛНОГ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 2015-2020.
golubac.org.rs

На 28. седници Скупштине Општине Голубац усвојена је Стратегија локалног одрживог развоја (СЛОР) 2015-2020. СЛОР општине Голубац је општи стратешки план развоја који треба да пружи смернице и подстицаје за будући развој општине. Временски период за имплементацију Стратегије је пет година. Стратегија се односи на одрживи развој живота, рада и функционисања на територији општине. Одрживост подразумева коришћење природних ресурса у мери која дозвољава да се ти ресурси природно обнове. Процес израде и имплементације стратегије били су засновани  на партиципативном приступу, што је подразумевало директну укљученост свих заинтересованих страна током трајања целокупног процеса, а што је  координациони тим обезбедио укључивањем локалних и регионалних актера, грађана и представника локалне самоуправе. Овај документ рађен је по методологији коју примењује више десетина општина у Србији, што уз индикаторе за процену учинка, омогућава поређење резултата у развоју локалне заједнице.

Акциони план СЛОР-а 2015-2020. можете преузети са линка 

.

Додајте коментар

Оставите одговор