Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 4. avgust 2020.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV
golubac.org.rs

Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisuje

JAVNI POZIV

za dodelu bespovratnih sredstava

Program podrške daljem razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga u2015.godini, a koji se sastoji iz dva projekta (dalje: Program) sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (dalje: NARR) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

1. Projekat podrške razvoju konkurentnosti mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga

Osnovni cilj Projekta je jačanje konkurentnosti i inovativnosti mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga.

Bespovratna sredstva će se odobravati za:

I grupa aktivnosti:

· uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija) i obeležavanje proizvoda „CE“ znakom;

· novi dizajn proizvoda i ambalaže;

· elektronska prezentacija.

II grupa aktivnosti:

· poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;

· poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga;

· testiranje novih proizvoda i

· izrada i implementacija specijalizovanog softvera.

Pravo na dodelu sredstava imaju mikro, mala i srednja preduzeća, zadruge i preduzetnici, koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

· da je pretežna delatnost privrednih subjekata proizvodnja, prerada ili pružanje usluga (da registrovana pretežna delatnost u Agenciji za privredne registre ukazuje na proizvodnu/uslužnudelatnostili delatnost prerade);

· da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;

· da su osnovani najkasnije 01. jula 2013. godine;

· da imaju pozitivne rezultate poslovanja u prethodne dve godine;

· da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva prethodne dve godine;

· da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

· da u prethodne dve godine i tekućoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva NARR i drugih državnih institucija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu:
· I grupa aktivnosti od 50.000,00 do 200.000,00 dinara, osim za elektronsku prezentaciju preduzeća za koju se može odobriti maksimalno 100.000,00 dinara

· II grupa aktivnosti od 50.000,00 do 500.000,00 dinara.

NARR će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 50% od ukupnog iznosa opravdanih troškova projekta bez PDV-a.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Projekta iznose30.000.000,00 dinara.

Dodajte komentar

Ostavite odgovor