Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 11. jul 2020.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV
golubac.org.rs

Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisuje

 

JAVNI POZIV

 

za dodelu bespovratnih sredstava

 

Program podrške daljem razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga u2015.godini, a koji se sastoji iz dva projekta (dalje: Program) sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (dalje: NARR) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

 

Projekat podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu bespovratnih finansijskih sredstava

 

Osnovni cilj Projekta je razvoj ženskog preduzetništva u smislu povećanja broja žena u biznisu, veće vidljivosti uspešnih žena – preduzetnica i uspešnog preduzetništva uopšte, jačanja motivacije preduzetnica za unapređenje poslovanja, a kroz davanje bespovratnih finansijskih sredstava.

 

Bespovratna sredstva će se odobravati za:

· uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda/sertifikacija/resertifikacija) i obeležavanje proizvoda „CE“ znakom;

·       poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;

·       poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga;

·       testiranje novih proizvoda;

·       izradu i implementaciju specijalizovanog softvera;

·       novi dizajn proizvoda i ambalaže;

·       elektronsku prezentaciju preduzeća i

·       edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke.

 

Pravo na dodelu sredstava imaju mikro, mala i srednja preduzeća u vlasništvu i upravi žena, kao i preduzetnici čiji je osnivač žena, a koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

·       da je pretežna delatnost proizvodnja, prerada ili pružanje usluga (da registrovana pretežna delatnostu Agenciji za privredne registre ukazuje na proizvodnu/uslužnu delatnost ili delatnost prerade);

·       da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;

·       da učešće žene/a u vlasništvu privrednog društva iznosi najmanje 25% i da istovremeno žena/e upravlja/ju poslovanjem (žena/e je/su upisana/e u Agenciji za privredne registre kao direktor ili zamenik direktora), odnosno da je žena osnivač preduzetničke radnje;

·       da su osnovani najkasnije 01jula 2013. godine;

·       da imaju pozitivne rezultate poslovanja u prethodne dve godine;

·       da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

·       da u prethodne dve godine i tekućoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva NARR i drugih državnih institucija.

 

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 300.000,00 dinara za sve aktivnosti, osim za elektronsku prezentaciju preduzeća za koju se može odobriti maksimalno 100.000,00 dinara. 

 

Rok za podnošenje prijava je 19. avgust2015. godine.

 

 Za detaljnije informacije možete se obratiti NARR na brojeve telefona: 011/2060-807; 011/2060-810; 011/2060-829011/2060-843; 011/2060-847; 011/2060-855; 011/2060-856; 011/2060-864 i 011/2060-870.

 

Prijave se podnose lično ili preporučenom poštom najbližoj akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji: 

 

·         Regionalna razvojna agencija „Braničevo-Podunavlje“ d.o.o. Požarevac; Stari korzo 30/3, 12000 Požarevac; tel: 012/510-824, 511-823; e-mail:  office@rra-bp.rs; www.rra-bp.rs;

Dodajte komentar

Ostavite odgovor