Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 29. мај 2020.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЈАВНИ ПОЗИВ
golubac.org.rs

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Голубац за 2015. годину број 06-20 / 2015 – 2  Председник општине Голубац, расписује дана 14.08.2015.године, други

Ј А В Н И   П О З И В

1. За доделу подстицајних средстава за набавку квалитетних приплодних јуница сименталске расе старости од 17 до 30 месеци
Критеријуме можете преузети са линка
Пријаву можете преузети са линка
2. За доделу подстицајних средстава за  набавку  квалитетних оваца и коза
Критеријуме можете преузети са линка
Пријаву можете преузети са линка
3. За доделу подстицајних средстава за набавку нових пчелињих друштава
Критеријуме можете преузети са линка
Пријаву можете преузети са линка
4. За доделу подстицајних средстава за набавку пластеника и опреме за пластенике
Критеријуме можете преузети са линка
Пријаву можете преузети са линка
5. За доделу подстицајних средстава за  набавку нове опреме за производњу ракијa
Критеријуме можете преузети са линка
Пријаву можете преузети са линка
6. За доделу подстицајних средстава за  набавку нове опреме за рибњаке
Критеријуме можете преузети са линка
Пријаву можете преузети са линка

Право коришћења подстицајних средстава имају физичка лица (укључујући предузетнике),удружења грађана и правна лица регистрована у Регистру пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју, под условом да  немају захтев за исто улагање у другим јавним фондовима и да су испунили доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним из средстава буџета општине Голубац.

Пријавни образац и  Закључци  о утврђивању Критеријума, могу се преузети у електронском облику преко сајта општине Голубац, www.golubac.org.rs, односно у  канцеларији број 11 општинске управе Голубац, улица Цара Лазара 15,  Голубац. Пријавни образац са комплетном пратећом документацијом потребно је доставити лично на писарници услужног центра општинске управе  Голубац.

Јавни позив је отворен од 14.08.2015. године  и траје до 14.09.2015. 

Одобрени подстицаји се додељује у виду бесповратних средстава након реализације предметне инвестиције, односно по достављању доказа о извршеној исплати : фискални исечак или потврда / извод из пословне банке о преносу средстава на рачун продавца. У случају да се инвестиција одобрава по основу достављеног предрачуна, средства се уплаћују након потписивања Уговора између општине Голубац и подносиоца захтева. Уговором ће се ближе дефинисати обавезе и рокови реализације као и одговарајућа средстава обезбеђења извршења Уговора, која доставља подносилац захтева пре потписивања Уговора.

Средства по овом позиву ће се одобравати до утрошка расположивих средстава у складу са  Одлуком о буџету општине Голубац за 2015.годину.

Све потребне информације можете добити у Општинској управи Голубац, Улица Цара Лазара 15, или на телефон 012/678169, локал 102.

Председник Општине Голубац

Др Небојша Мијовић

Додајте коментар

Оставите одговор