Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 20. фебруар 2020.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ТУРИЗМУ‏

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ТУРИЗМУ‏
golubac.org.rs

Скупштина Србије усвојила измене и допуне Закона о туризму које би требало да допринесу сузбијању сиве економије и обезбеде бољу заштиту клијената туристичких агенција.

Законом је прописано да ће инспекција имати већу надлежност и моћи ће, због непоштовања обавеза из уговора о туристичком аранжаману са путницима, новчано да казни, забрани и покрене поступак за одузимање лиценце туристичкој организацији.

Путници ће убудуће добијати потврду о путовању, коју ће сачињавати гаранције, односно полисе које агенција има и начин активирања тих гаранција и друга обавештења у вези са тим.

Локалне инспекције ће моћи да контролишу рад у приватном смештају и сеоским туристичким домаћинствима.

Изменама закона су, у циљу заштите путника, прописани услови на који ће начин синдикалне организације, феријални савези, удружења извиђача, планинарске организације моћи да организују туристичка путовања за своје чланове.

Овим прописом се први пут постављају јасни критеријуми и услови за директоре туристичких организација, од локалног до националног нивоа.

За директоре националне туристичке организације, покрајинске и регионалне поред високе стручне спреме, знања страног језика потребно је и седам година радног искуства, од чега пет на руководећим местима, док је за директоре локалних туристичких организација услов четири године радног искуства, од чега две на руководећим местима.

Закон дефинише јасне услове за формирање туристичких организација којих тренутно у Србији има 120, а циљ је да се поспеши удруживање локалних туристичких организација у регионалне које ће затим прерасти у дестинацијску менаџмент организацију ради ефикаснијег управљања.

Законом је прописано и да директора Туристичке организације Србије именује и разрешава Влада Србије, на предлог ресорног министарства.

Додајте коментар

Оставите одговор