Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 28. januar 2020.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O TURIZMU‏

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O TURIZMU‏
golubac.org.rs

Skupština Srbije usvojila izmene i dopune Zakona o turizmu koje bi trebalo da doprinesu suzbijanju sive ekonomije i obezbede bolju zaštitu klijenata turističkih agencija.

Zakonom je propisano da će inspekcija imati veću nadležnost i moći će, zbog nepoštovanja obaveza iz ugovora o turističkom aranžamanu sa putnicima, novčano da kazni, zabrani i pokrene postupak za oduzimanje licence turističkoj organizaciji.

Putnici će ubuduće dobijati potvrdu o putovanju, koju će sačinjavati garancije, odnosno polise koje agencija ima i način aktiviranja tih garancija i druga obaveštenja u vezi sa tim.

Lokalne inspekcije će moći da kontrolišu rad u privatnom smeštaju i seoskim turističkim domaćinstvima.

Izmenama zakona su, u cilju zaštite putnika, propisani uslovi na koji će način sindikalne organizacije, ferijalni savezi, udruženja izviđača, planinarske organizacije moći da organizuju turistička putovanja za svoje članove.

Ovim propisom se prvi put postavljaju jasni kriterijumi i uslovi za direktore turističkih organizacija, od lokalnog do nacionalnog nivoa.

Za direktore nacionalne turističke organizacije, pokrajinske i regionalne pored visoke stručne spreme, znanja stranog jezika potrebno je i sedam godina radnog iskustva, od čega pet na rukovodećim mestima, dok je za direktore lokalnih turističkih organizacija uslov četiri godine radnog iskustva, od čega dve na rukovodećim mestima.

Zakon definiše jasne uslove za formiranje turističkih organizacija kojih trenutno u Srbiji ima 120, a cilj je da se pospeši udruživanje lokalnih turističkih organizacija u regionalne koje će zatim prerasti u destinacijsku menadžment organizaciju radi efikasnijeg upravljanja.

Zakonom je propisano i da direktora Turističke organizacije Srbije imenuje i razrešava Vlada Srbije, na predlog resornog ministarstva.

Dodajte komentar

Ostavite odgovor