Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 28. јануар 2021.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2015. ГОДИНИ

ПРОГРАМ  ПОДРШКЕ  МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА  НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2015. ГОДИНИ
golubac.org.rs

Циљ Програма јесте јачање конкурентности привредних субјеката, унапређење њиховог пословања и интернационализације, као и креирање нових радних места кроз инвестиције у опрему:

1) нове производне опреме и/или машина;

2) половне производне опреме и/или машина, не старије од пет година и

3) нових делова, специјализованих алата за машине .

Опрема за чију се набавку додељују бесповратна средства, не може бити купљена од физичког лица, сем ако физичко лице није предузетник.

           

Привредни субјекти који задовоље услове Програма и којима банке, одобре кредит могу остварити право на суфинансирање до 25% трошкова набавке опреме.

Привредни субјекат је у обавези да обезбеди 5% учешћа, док ће се преосталих 70% вредности инвестиције обезбедити из кредита пословних банака.

 

Износ одобрене бесповратне помоћи у висини до 25% од вредности опреме не може бити мањи од 250.000,00 динара, нити већи од 2.500.000,00 динара.  

 

Корисници бесповратних средстава

Право да се пријаве на конкурс за доделу бесповратних средстава имају:

1) правна лица, регистрована у АПР као привредна друштва или  задруге, која су разврстана на микро или мала правна лица

2)  предузетници који воде двојно књиговодство, регистровани у АПР, разврстани на микро или мала правна лица.

 

      Услови које морају да испуне подносиоци пријаве за доделу бесповратних средстава:

1)        да су поднели попуњен пријавни формулар пословној банци ;

2)        да су уписани у регистар АПР најкасније 31. децембра 2012. године;

3)        да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;

4)        да су измирили доспеле обавезе јавних прихода;

5)        да власници и/или одговорна лица нису осуђивани;

6)        да су у већинском приватном власништву ;

7)      да привредна друштва, задруге и предузетници, према финансијским извештајима из 2014. године, имају најмање једно запослено лице;

8)        да не обављају делатности у следећим секторима:

-    примарна пољопривредна производња;

-         трговина (малопродаја и велепродаја);

 

Подношење захтева за доделу бесповратних средстава

            

Министарство ће, након избора пословних банака за учешће у Програму, објавити јавни позив привредним субјектима за доделу бесповратних средстава у најмање једном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.

Јавни позив, информација о начину спровођења Програма, конкурсна документација као и информација о условима изабраних банака, биће објављени на интернет сајту Министарства:www.mpriv.gov.rs  Националне агенције: www.narr.gov.rs.и Предузетничког сервиса:www.preduzetnickiservis.rs.

Додајте коментар

Оставите одговор