Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 1. јун 2023.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

Јавни увид у нацрт просторног плана

Јавни увид у нацрт просторног плана
golubac.org.rs

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МЕЂУНАРОДНОГ ВОДНОГ ПУТА Е-80 – ДУНАВ (ПАНЕВРОПСКИ КОРИДОР VII)

 

Обавештавамо вас да Републичка агенција за просторно планирање у складу са својим надлежностима излаже на јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене међународног водног пута Е-80 – Дунав (Паневропски коридор VII) (даље: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене међународног водног пута Е-80 – Дунав (Паневропски коридор ВИИ) на животну средину.
Јавни увид у Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја у периоду од 20. марта до 18. априла 2013. године у Сали Скупштине Општине Голубац

 

Општинска управа Голубац
Одељење за финансије и привреду
Одсек за ЛЕР
Саша Богићевић

Додајте коментар

Оставите одговор