Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 28. октобар 2020.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ПРИ КУПОВИНИ 8 СЕОСКИХ КУЋА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ПРИ  КУПОВИНИ 8 СЕОСКИХ КУЋА
golubac.org.rs

Општина КУЧЕВО и општина ГОЛУБАЦ обавештавају избеглице и бивше избеглице које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то: избеглице које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и угроженеизбеглице у приватном смештају и бивше носиоце станарског права, а које су без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима угрожености, да ће јавни позив за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини 8 сеоских кућа са окућницом и доделу пакета помоћи, у оквиру Регионалног стамбеног програма, Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 4 – сеоске куће  (у даљем тексту: Јавни позив), бити објављен 31. децембра 2015. године на огласним таблама општине КУЧЕВО и општине ГОЛУБАЦ и месних заједница општине КУЧЕВО и општине ГОЛУБАЦ, као и на интернет презентацији општине КУЧЕВО www.kucevo.rs, општине ГОЛУБАЦ  www.golubac.org.rs и Комесаријата за избеглице и миграције  www.kirs.gov.rs.

Помоћ је бесповратна и одобрава се за решавање стамбених потреба избеглица које имају пријављено боравиште/пребивалиште на територији општина КУЧЕВО и ГОЛУБАЦ, кроз куповину сеоске куће са окућницом у маскималном износу до 9.500 евра у динарској противвредности и доделу пакета помоћи (грађевински материјал и опрема у циљу побољшања услова живота) у максималном износу до 1.500 евра у динарској противвредности, по породичном домаћинству. Изабрани корисник помоћи може додатно да учествује сопственим средствима у реализацији помоћи за решавање стамбених потреба у износу до 50% од износа намењеног за куповину сеоске куће са окућницом (у максималном износу до 4.750 евра, у динарској противвредности). Помоћ се додељује за куповину сеоске куће са окућницом која се налази на територији Републике Србије. Предметна сеоска кућа са окућницом мора бити уписана у катастру непокретности, без терета на објекту и земљишту и мора испуњавати основне услове за живот и становање.

Jавни позив траје од 31.децембра 2015. године до 14.фебруара 2016. године. Све информације у вези поменутог јавног позива заинтересована лица могу добити путем телефона 012/852-103 или код повереника за избеглице и миграције у општини Кучево, ул.Светог Саве бр.76,  канцеларија бр.11 и путем телефона 012/678-215 или код повереника за избеглице и миграције општине Голубац, ул.Цара Лазара бр.15. канцеларија бр.14.

Званичну форму овог обавештења можете преузети са линка.

Додајте коментар

Оставите одговор