Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 28. октобар 2020.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

ИЗВОД ИЗ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2016. ГОДИНИ

ИЗВОД ИЗ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2016. ГОДИНИ
golubac.org.rs

Број: 110-2456/2016-1

У Београду, 25. марта 2016. године

Средства опредељена Програмом намењена су за суфинансирање набавке производне опреме и опреме директно укључене у процес производње, и то:

1)  нове производне опреме и/или машина;

2)  половне производне опреме и/или машина, не старије од пет година;

3) нових делова, специјализованих алата за машине или других капиталних добара која ће се користити за производњу размењивих добара.

 

Корисници бесповратних средстава

Право да се пријаве на конкурс за доделу бесповратних средстава имају:

1) правна лица, регистрована у АПР као привредна друштва или задруге

2) предузетници који воде двојно књиговодство, регистровани у АПР.

Услови које морају да испуне подносиоци пријаве за доделу бесповратних средстава:

 1. да су поднели попуњен пријавни формулар са потребном документацијом једној од банака или лизинг компанија укључених у реализацију овог програма;

 2. да су уписани у регистар АПР најкасније 31. децембра 2013. године;

 3. да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;

 4. да су измирили доспеле обавезе јавних прихода;

 5. да им у року од две године пре подношења пријаве није изречена правоснажна мера забране обављања делатности;

 6. да власници и одговорна лица нису осуђивани;

 7. да су у већинском приватном власништву и да нису у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица;

 8. сврха и намена инвестирања у производну опрему су у складу са природом делатности субјекта;

 9. да привредна друштва, задруге и предузетници, према финансијским извештајима из 2014. године, имају најмање једно запослено лице;

 10. да не обављају делатности у следећим секторима:

 • примарна пољопривредна производња;

 • трговина (малопродаја и велепродаја);

 • угоститељство;

 • производња и продаја оружја и војне опреме;

 • организовање игара на срећу и сличних делатности;

 • производња челика и синтетичких влакана и вађење угља;

 • производња и промет било којих производа или активности које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама сматрају забрањеним

Подношење захтева за доделу бесповратних средстава

Министарство ће, након избора пословних банака и лизинг компанија за учешће у Програму, објавити јавни позив привредним субјектима за доделу бесповратних средстава у најмање једном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.

Јавни позив, информација о начину спровођења Програма, конкурсна документација као и информација о условима изабраних банака и лизинг компанија, биће објављени на интернет страници Министарства:www.privreda.gov.rs и Развојне агенције: www.ras.gov.rs.

Захтев за доделу бесповратних средстава се подноси истовремено са захтевом за кредит или финансијски лизинг у експозитури/филијали једне од пословних банака или лизинг компанија које учествују у реализацији Програма.

УРЕДБУ О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2016. ГОДИНИ можете преузети са линка

Додајте коментар

Оставите одговор