Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 11. jul 2020.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

IZVOD IZ PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2016. GODINI

IZVOD IZ PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2016. GODINI
golubac.org.rs

Broj: 110-2456/2016-1

U Beogradu, 25. marta 2016. godine

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za sufinansiranje nabavke proizvodne opreme i opreme direktno uključene u proces proizvodnje, i to:

1)  nove proizvodne opreme i/ili mašina;

2)  polovne proizvodne opreme i/ili mašina, ne starije od pet godina;

3) novih delova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobara koja će se koristiti za proizvodnju razmenjivih dobara.

 

Korisnici bespovratnih sredstava

Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju:

1) pravna lica, registrovana u APR kao privredna društva ili zadruge

2) preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo, registrovani u APR.

Uslovi koje moraju da ispune podnosioci prijave za dodelu bespovratnih sredstava:

 1. da su podneli popunjen prijavni formular sa potrebnom dokumentacijom jednoj od banaka ili lizing kompanija uključenih u realizaciju ovog programa;

 2. da su upisani u registar APR najkasnije 31. decembra 2013. godine;

 3. da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

 4. da su izmirili dospele obaveze javnih prihoda;

 5. da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;

 6. da vlasnici i odgovorna lica nisu osuđivani;

 7. da su u većinskom privatnom vlasništvu i da nisu u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;

 8. svrha i namena investiranja u proizvodnu opremu su u skladu sa prirodom delatnosti subjekta;

 9. da privredna društva, zadruge i preduzetnici, prema finansijskim izveštajima iz 2014. godine, imaju najmanje jedno zaposleno lice;

 10. da ne obavljaju delatnosti u sledećim sektorima:

 • primarna poljoprivredna proizvodnja;

 • trgovina (maloprodaja i veleprodaja);

 • ugostiteljstvo;

 • proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme;

 • organizovanje igara na sreću i sličnih delatnosti;

 • proizvodnja čelika i sintetičkih vlakana i vađenje uglja;

 • proizvodnja i promet bilo kojih proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama smatraju zabranjenim

Podnošenje zahteva za dodelu bespovratnih sredstava

Ministarstvo će, nakon izbora poslovnih banaka i lizing kompanija za učešće u Programu, objaviti javni poziv privrednim subjektima za dodelu bespovratnih sredstava u najmanje jednom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Javni poziv, informacija o načinu sprovođenja Programa, konkursna dokumentacija kao i informacija o uslovima izabranih banaka i lizing kompanija, biće objavljeni na internet stranici Ministarstva:www.privreda.gov.rs i Razvojne agencije: www.ras.gov.rs.

Zahtev za dodelu bespovratnih sredstava se podnosi istovremeno sa zahtevom za kredit ili finansijski lizing u ekspozituri/filijali jedne od poslovnih banaka ili lizing kompanija koje učestvuju u realizaciji Programa.

UREDBU O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2016. GODINI možete preuzeti sa linka

Dodajte komentar

Ostavite odgovor