Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 29. мај 2020.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

Јавни позив – за почетнике у пословању‏

Јавни позив – за почетнике у пословању‏
golubac.org.rs

За почетнике у пословању фонд од 600 милиона динара

Министарство привреде Владе Републике Србије у циљу пружања подршке оснивању нових предузећа, подстицања запошљавања и одрживог и свеобухватног развоја, расписало два јавна позива за доделу кредитних и бесповратних средстава почетницима у пословању.

1.Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању, који се реализује са Фондом за развој, чини 30 одсто бесповратних средстава и 70 одсто повољних кредита Фонда.


За средства по овом програму могу аплицирати незапослена лица, постојећи предузетници, микро и мала предузећа, која су регистрована у Агенцији за привредне регистре, најраније у години која претходи години подношења захтева. Она се могу користити за набавку опреме, доградњу, реконструкцију, опремање, адаптацију или санацију пословног или производног простора, као и за набавку трајних обртних средстава која могу да учествују највише до 20 одсто у структури укупног улагања. Кредити Фонда се одобравају са роком отплате до пет година, а грејс период је до једне године. Каматна стопа је 1,5 одсто годишње, уз гаранцију банке и три одсто годишње, уз остала средства обезбеђења – различите врсте хипотека, уговорно јемство, меница и слично.

2.Прoграм подршке почетницима за започињање посла, старт-ап који реализује Развојна агенција Србије, окренут је младима, женама, особама са инвалидитетом, онима који су остали без посла у процесу приватизације или су из девастираних подручја.

Овим програмом осетљивијим циљним групама омогућава се да конкуришу својом идејом, прођу обуке за започињање бизниса и израду бизнис плана. Најбоље пословне идеје добиће бесповратну помоћ и менторинг у раној фази развоја, када су и најосетљивији. Укупна расположива средства за реализацију овог пројекта износе 100 милиона динара.

Све информације о условима јавних позива заинтересовани могу видети на интернет презентацијама

Министарства привредеФонда за развојРазвојне агенције Србије и Године предузетништва.

Додајте коментар

Оставите одговор