Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 31. oktobar 2020.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

ODLUKA

ODLUKA
golubac.org.rs

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08-dr zakon, 41/09 112/2015) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl. list » opštine Golubac broj 1 / 2010), predsednik opštine Golubac je dana 04.08.2016. godine, doneo

O D L U K U

O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

U OPŠTINI GOLUBAC

i raspisuje

O G L A S

ZA JAVNU LICITACIJU

ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI GOLUBAC

 

TEKST OGLASA NA SLEDEĆEM LINKU

Dodajte komentar

Ostavite odgovor