Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 14. jul 2020.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

OBAVEŠTENJE

OBAVEŠTENJE
golubac.org.rs

Na osnovu rešenja Uprave za veterinu broj 323-02-00526/2917-05712 od 13.2.2017.god lokacija obale reke Dunav u blizini naselja Vinci u poluprečniku od 3 km proglašena je ZARAŽENOM,a područje u poluprečniku od 10 km UGROŽENOM  od zarazne bolesti avijarne influence  kod  divljih ptica (labud).

            Radi suzbijanja i iskorenjivanja ove zarazne bolesti sprovodiće se sledeće mere:

-svu domaću živinu držati zatvorenu,

-pooštrene biosigurnosne mere (češće izđubrivanje,dezinfekcija sredstvima na bazi kiselina,onemogućiti kontakt sa divljim pticama),

-zabrana prometa živine i ptica 15 dana od dana proglašenja zaraze,

- zabrana okupljanja ,sajmova,izložbi,takmičenja ptica ,

-zabrana naseljavanja lovišta pernatom divljači i promet  pernate divljači,

-aktivan nadzor gazdinstava od strane nadležnih veterinarskih službi.

            Svaku promenu zdravstvenog stanja i povećan procenat uginuća živine kao i eventualna uginuća divljih ptica (posebno ptica selica) ODMAH  prijaviti nadležnoj veterinarskoj službi,veterinarskoj inspekciji i lokalnom Opštinskom  Štabu za vanredne situacije Golubac.

                                                                                         

                                                      Kontakt telefoni:

  1. Andreja Mijatović, Načelnik OpŠVS Golubac / 064/2570910
  2. Marina Milićević, Veterinarski Inspektor / 064/8680362
  3. Drakče Aćimović, Veterinar / 064/2523221

Prilog 1 možete preuzeti sa linka

Prilog 2 možete preuzeti sa linka

Dodajte komentar

Ostavite odgovor