Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 25. мај 2020.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

Регрес за ђубриво

Регрес за ђубриво
golubac.org.rs

Захтев за остваривање права на регрес за ђубриво се предаје једанпут годишње Министарству финансија – Управи за Трезор од 3. маја до 30. септембра текуће године.

Уз захтев се прилаже оригинал фискалног исечка, а уколико се из њега не могу утврдити сви неопходни подаци, потребно је поднети и оригинал рачуна.

Право на регрес имају правна лица, предузетници и физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства за ђубриво намењено радовима у пољопривреди које је купљено од 1. октобра прошле до 30. септембра текуће године.

Регрес износи десет динара по килограму купљеног ђубрива, односно највише 2.000 динара по хектару.

 

Додајте коментар

Оставите одговор