Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 11. avgust 2020.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA NABAVKU NOVE OPREME ZA NAVODNJAVANJE U 2017. GODINI

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA NABAVKU NOVE OPREME ZA NAVODNJAVANJE U 2017. GODINI
golubac.org.rs

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

UPRAVA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

Gračanička broj 8Beograd

 

K O N K U R S

ZA DODELU SREDSTAVA NABAVKU NOVE OPREME

ZA NAVODNJAVANJE U 2017. GODINI

 

KORISNIK SREDSTAVA

Pravo na korišćenje sredstava za nabavku nove opreme za navodnjavanje i to za opremu nabavljenu u 2017. godini može da ostvari:

1)  Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,

4)  Privredno društvo: mikro, malo i srednje pravno lice razvrstano u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, preduzetnik, udruženje vodokorisnika i zemljoradnička zadruga.

OPŠTI USLOVI

Korisnik sredstava pravo na sredstva može da ostvari ako je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu i ako je upisao u Registar parcele na kojima se nalazi sistem za navodnjavanje.

 

POSEBNI USLOVI

Privredno društvo, preduzetnik, zemljoradnička zadruga i udruženje vodokorisnika pravo na sredstva mogu da ostvare ako su upisani u odgovarajući registar kod Agencije za privredne registre u aktivnom statusu.

 

IZNOS SREDSTAVA KOJI SE ODOBRAVA

Iznos sredstava koji se odobrava je do 50% vrednosti nabavljene opreme za navodnjavanje bez uračunatog poreza na dodatu vrednost. Maksimalni iznos sredstava po podnetoj prijavi koji može biti odobren je 4.000.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

      1. Čitko popunjen i potpisan, odnosno overen obrazac prijave;

            2. Račun za predmetno investiciono ulaganje izdat u 2017. godini, koji glasi isključivo i samo na podnosioca prijave;

3. Dokaz o plaćanju investicionog ulaganja i to:

a) nalog za prenos sredstava ili,

b) nalog za uplatu overen od strane banke ili,

v) fiskalni isečak kod gotovinskog plaćanja ili plaćanja karticom;

            4. Otpremnica potpisana od strane podnosioca prijave;

            5. Garantni list za izvršenu nabavku predmetne opreme za koju je utvrđena obaveza izdavanja garantnog lista, odnosno overena i potpisana izjava prodavca da predmetna oprema ne podleže garanciji;

            6. Izjava poljoprivrednika, odnosno odgovornog lica da pod krivičnom i materijalnom odgovornošću tvrdi da za predmetno investiciono ulaganje ne koristi i da neće koristiti podsticaje, subvencije i donacije po drugom osnovu;

            7. Potvrda nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca prijave da za nabavku opreme za navodnjavanje ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu ;

            8. Dokaz o upisu u odgovarajući registar kod Agencije za privredne registre (dostavlja privredno društvo, preduzetnik,  zemljoradnička zadruga i udruženje vodokorisnika);

            9. Dokaz o razvrstavanju (dostavlja privredno društvo);

           

Dokumentacija navedena pod rednim brojevima od 2) do 4), rednim brojevima 6) i 7) i rednim brojem 9) se dostavlja u originalu, a Uprava za poljoprivredno zemljište će uvažiti na predlog komisije i overene fotokopije u skladu sa zakonom.

 

KRITERIJUMI ZA OCENU PRIJAVA

  1. Površina poljoprivrednog zemljišta koja će se navodnjavati:
  • do 1 hektara – 20 poena,
  • od 1,01 – 3 hektara – 40 poena,
  • veća od 3,01 hektara – 50 poena.
  1. Podnosilac prijave:
  • Privredno društvo i preduzetnik – 20 poena,
  • Naučnoistraživačka organizacija i ustanova – 30 poena,
  • Fizičko lice udruženje vodokorisnika i zemljoradnička zadruga – 50 poena.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijava na Konkurs podnosi se zaključno sa 31.07.2017. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona

011/3348-046, 011/3282-039 i 011/3288-260


Dodajte komentar

Ostavite odgovor