Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 14. jul 2020.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

PODSTICAJI ZA SPROVOĐENJE AKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONKURENTNOSTI U PROIZVODNJI HRANE

PODSTICAJI ZA SPROVOĐENJE AKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONKURENTNOSTI U PROIZVODNJI HRANE
golubac.org.rs

IZVOD IZ PRAVILNIKA

O PODSTICAJIMA ZA SPROVOĐENJE AKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONKURENTNOSTI KROZ UVOĐENJE I SERTIFIKACIJU SISTEMA KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA

(„Sl. glasnik RS“, br. 41/2017)

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla , uslovi, način za ostvarivanja prava na podsticaje i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku.

Sertifikacija, u smislu ovog pravilnika, jeste postupak kontrole i ocenjivanja procesa proizvodnje i dobijenog proizvoda, što uključuje i laboratorijske analize za proveru kvaliteta proizvoda dobijenih metodama organske proizvodnje, poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakom geografskog porekla i poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa nacionalnom oznakom višeg kvaliteta „srpski kvalitet“, koje su izvršene u laboratorijama ovlašćenim od strane ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede  u skladu sa posebnim propisima, kao i izdavanje sertifikata kojim se potvrđuje njihova usklađenost sa propisanim zahtevima u pogledu proizvodnje i kvaliteta, izdavanje dokumenta kojim se potvrđuje njihova usklađenost sa propisanim zahtevima u pogledu proizvodnje, za proizvode u periodu konverzije u organskoj proizvodnji, odnosno usaglašenost proizvoda sa specifikacijom, za proizvode sa oznakom „srpski kvalitet“.

Podsticaji mogu da se koriste, ako se uvodi i sertifikuje:

  1. sistem upravljanja bezbednošću hrane prema ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, GOST-R standardu
  2. dobra poljoprivredna praksa prema GLOBALG.A.P. standardu
  3. sistem kvaliteta hrane prema HALAL standardu
  4. sistem kvaliteta hrane prema KOSHER standardu
  5. proizvodi dobijeni metodama organske proizvodnje
  6. proizvodi sa oznakom geografskog porekla;
  7. proizvodi sa oznakom „srpski kvalitet”

Pravo na podsticaje imaju: 
1. Fizičko lice-nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva
2. Pravno lice i
3. Preduzetnik

Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je 500.000 dinara.

Zahtev može da se podnese jedanput godišnje, od 1. maja do 31. oktobra tekuće godine Upravi za agrarna plaćanja.

Pravilnik možete preuzeti na sledećem linku:

http://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/pravilnik-o-podsticajima-za-sprovodjenje-aktivnosti-u-cilju-podizanja-konkurentnosti-kroz-uvodjenje-i-sertifikaciju-sistema-kvaliteta-hrane-organskih-proizvoda-i-proizvoda-sa-oznakom-geografskog-pore/

uap.gov.rs
Aktuelne vesti. Pročitajte poslednje vesti iz 2016. godine. ARHIVA . ARHIVA

 

Dodajte komentar

Ostavite odgovor