Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 26. новембар 2020.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

Продужен рок за предају захтева за одобрење кредитне подршке пољопривредницима

Продужен рок за предају захтева за одобрење кредитне подршке пољопривредницима
golubac.org.rs
Пољопривредним газдинствима се омогућава олакшани приступ коришћењу кредита, кроз субвенционисање дела камате на кредит, и то за:
1) развој сточарства који обухвата набавку животиња и премију осигурања животиња;
2) развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства;
3) инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему;
4) набавку хране за животиње;
5) инвестициона улагања у одређене врсте механнизације и опреме која се користи у биљној пољопривредној производњи.

Kредити, чији је рок од једне до три године са грејс периодом до годину дана, или од три до пет година, одобравају се и исплаћују у динарима – без валутне клаузуле и предстаљају једне од најповољнијих кредита на тржишту. Фиксна каматна стопа износи 3% на годишњем нивоу, односно 1% за физичко лице са пребивалиштем које је на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, односно које је навршило највише 40 година живота у текућој години, односно које је женског пола. Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства и предузетник може да оствари право на кредитну подршку под условом да је укупан износ кредита до 6.000.000 динара. Правно лице може да оствари право на кредитну подршку под условом да је укупан износ кредита до 18.000.000 динара.

Правилником о измени Правилника о условима и начину остваривања права на кредитну подршку, продужен је рок за предају захтева за одобрење кредитне подршке. Захтев се подноси банци која је са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде закључила уговор до 1. децембра 2017. године. 

Додајте коментар

Оставите одговор