Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 30. новембар 2020.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

Јавни позив

Јавни позив
golubac.org.rs
Јавни позив за пријем 8 (осам) особа у радни однос на одређено време

Удружење грађана „ЕКОПЕК“ Голубац расписује јавни позив за пријем 8(осам) особа у радни однос на одређено време, по уговору о привременим и повереним пословима који ће трајати до 31.12.2018., у оквиру реализације пројекта „И лепо и чисто и корисно“.

У радни однос прима се 7 (седам) особа за рад на линији у рециклажном дворишту Голубац и 1 (један) возач за транспорт рециклажног отпада на територији општине Голубац.

Право на конкурисање по јавном позиву имају следећа лица из категорије теже запошљивих лица и то:

- Повратници по реадмисији,

- Роми,

- Жене,

- Млади до 30 година,

- Радно способни корисници новчане социјалне помоћи,

- Дугорочно незапослена лица,

- Вишкови запослених,

- Старији од 50 година.

 

Заинтересовани кандидати, приликом јављања на позив потребно је да испуњавају следеће услове:

 

I    ОПШТИ УСЛОВИ:

1. да је држављанин Републике Србије;

2. да је пунолетан;

II   ПОСЕБНИ УСЛОВИ: :

1.      стручна спрема: НК, I степен, II степен,III степен или IV степен;

2.      стручна спрема за возача: III степен или IV степен, са возачком дозволом „Ц“ категорије;

Јавни позив се расписује од 04.09.2018.године на огласној табли општине Голубац и на сајту општине Голубац и трајаће до 12.9.2018.године. Крајњи рок за достављање пријава је 12.9.2018.године до 14 часова, на следећу адресу:

Општинска управа општине Голубац

са назнаком за реализацију пројекта „И лепо и чисто и корисно“.

Цара Лазара 15

12223 Голубац

Пријаве се могу поднети преко поште или лично на писарници Општинске управе.

Приликом подношења пријава, тражену документацију о испуњавању услова, приложити у оригиналу или овереној фотокопији.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА

ЗА ОПШТИНУ ГОЛУБАЦ

ЂУКИЋ АЛЕКСАНДАР

                                                                                                              

Додајте коментар

Оставите одговор