Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 2. jul 2020.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

Javni poziv

Javni poziv
golubac.org.rs
Javni poziv za prijem 8 (osam) osoba u radni odnos na određeno vreme

Udruženje građana „EKOPEK“ Golubac raspisuje javni poziv za prijem 8(osam) osoba u radni odnos na određeno vreme, po ugovoru o privremenim i poverenim poslovima koji će trajati do 31.12.2018., u okviru realizacije projekta „I lepo i čisto i korisno“.

U radni odnos prima se 7 (sedam) osoba za rad na liniji u reciklažnom dvorištu Golubac i 1 (jedan) vozač za transport reciklažnog otpada na teritoriji opštine Golubac.

Pravo na konkurisanje po javnom pozivu imaju sledeća lica iz kategorije teže zapošljivih lica i to:

- Povratnici po readmisiji,

- Romi,

- Žene,

- Mladi do 30 godina,

- Radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći,

- Dugoročno nezaposlena lica,

- Viškovi zaposlenih,

- Stariji od 50 godina.

 

Zainteresovani kandidati, prilikom javljanja na poziv potrebno je da ispunjavaju sledeće uslove:

 

I    OPŠTI USLOVI:

1. da je državljanin Republike Srbije;

2. da je punoletan;

II   POSEBNI USLOVI: :

1.      stručna sprema: NK, I stepen, II stepen,III stepen ili IV stepen;

2.      stručna sprema za vozača: III stepen ili IV stepen, sa vozačkom dozvolom „C“ kategorije;

Javni poziv se raspisuje od 04.09.2018.godine na oglasnoj tabli opštine Golubac i na sajtu opštine Golubac i trajaće do 12.9.2018.godine. Krajnji rok za dostavljanje prijava je 12.9.2018.godine do 14 časova, na sledeću adresu:

Opštinska uprava opštine Golubac

sa naznakom za realizaciju projekta „I lepo i čisto i korisno“.

Cara Lazara 15

12223 Golubac

Prijave se mogu podneti preko pošte ili lično na pisarnici Opštinske uprave.

Prilikom podnošenja prijava, traženu dokumentaciju o ispunjavanju uslova, priložiti u originalu ili overenoj fotokopiji.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

KOORDINATOR PROJEKTA

ZA OPŠTINU GOLUBAC

ĐUKIĆ ALEKSANDAR

                                                                                                              

Dodajte komentar

Ostavite odgovor