Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 11. август 2020.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

Престаје обавеза за удружења, задужбине и фондације да од 1. октобра 2018,год. користе печат у свом пословању

Престаје обавеза за удружења, задужбине и фондације да од 1. октобра 2018,год. користе печат у свом пословању
golubac.org.rs

“ Са почетком примене одредбе члана 160. Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 44/2018), престаје обавеза за удружења, задужбине и фондације да користе печат у свом пословању. Овом одредбом стављене су ван снаге одредбе Закона о удружењима и Закона о задужбинама и фондацијама, које су прописивале обавезу коришћења печата у пословању ових правних лица, као и обавезу да се Статутом уређује изглед и садржина печата.То значи да Регистратор Регистра удружења и Регистра задужбина и фондација од 01.10.2018. године неће тражити да удружења, задужбине и фондације Статутом уређују изглед и садржину печата, нити ће тражити да у свом пословању користе печат.

Извор: АПР „

Додајте коментар

Оставите одговор