Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 27. jul 2021.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

Prestaje obaveza za udruženja, zadužbine i fondacije da od 1. oktobra 2018,god. koriste pečat u svom poslovanju

Prestaje obaveza za udruženja, zadužbine i fondacije da od 1. oktobra 2018,god. koriste pečat u svom poslovanju
golubac.org.rs

“ Sa početkom primene odredbe člana 160. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 44/2018), prestaje obaveza za udruženja, zadužbine i fondacije da koriste pečat u svom poslovanju. Ovom odredbom stavljene su van snage odredbe Zakona o udruženjima i Zakona o zadužbinama i fondacijama, koje su propisivale obavezu korišćenja pečata u poslovanju ovih pravnih lica, kao i obavezu da se Statutom uređuje izgled i sadržina pečata.To znači da Registrator Registra udruženja i Registra zadužbina i fondacija od 01.10.2018. godine neće tražiti da udruženja, zadužbine i fondacije Statutom uređuju izgled i sadržinu pečata, niti će tražiti da u svom poslovanju koriste pečat.

Izvor: APR „

Dodajte komentar

Ostavite odgovor