Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 2. децембар 2020.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

Опорезивање прихода од угоститељских услуга

Опорезивање прихода од угоститељских услуга
golubac.org.rs
Обавештавамо пореске обвезнике – физичка лица која пружају услуге смештаја у угоститељском објекту домаће радиности и објекту сеоског туристичког домаћинствау периоду до 30 дана, сагласно одредбама Закона о порезу на доходак грађана од 01.07.2019. године на тако остварени приход плаћају порез на приход од угоститељских услуга.
Под појмом угоститељски објекат домаће радиности подразумева се објекат врсте: кућа, апартман и соба.
Под појмом сеоско туристичко домаћинство подразумева се објекат или група објеката у којем се пружају услуге смештаја, који се налази у руралном (сеоском) окружењу са елементима локалног обележја и наслеђа.
Порез на приход од угоститељских услуга утврђује решењем Пореска управа, а физичка лица су у обавези да поднесу пореску пријаву на обрасцу ППДГ-4Р – Пореска пријава за утвђивање пореза на приход од пружања угоститељских услуга, са обавезним прилогом са подацима о угоститељском објекту на обрасцу Прилог 1.

Наведена пореска пријава подноси се филијали Пореске управе надлежној за територију на којој се налази угоститељски објекат.

Додајте коментар

Оставите одговор