Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 23. октобар 2020.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

Спровођење заједничке стратегије управљања отпадним водама

Спровођење заједничке стратегије управљања отпадним водама
golubac.org.rs

Општина Голубац је 22.10.2019. отпочела реализацију пројекта прекограничне сарадње „Спровођење заједничке стратегије управљања отпадним водама у хидролошком сливу Дунава“, финансираном од стране Европске Уније. Партнер на пројекту је румунска општина Думбравита.

Општи циљ пројекта је унапређење стандарда квалитета у управљању отпадним водама.

Сецифични циљеви пројекта: Стварање модерног и ефикасног канализационог система; Сарадња и размена знања у области управљања отпадним водама и спровођење кампање за подизање свести значаја заштите животне средине.

У оквиру пројекта поред осталих активности, планира се изградња недостајуће канализационе мреже у Голупцу. Рок за реализацију планираних пројектних активности је 24 месеца.

Додајте коментар

Оставите одговор