Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 31. maj 2020.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O PROMENI STATUTA OPŠTINE GOLUBAC

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O PROMENI STATUTA OPŠTINE GOLUBAC
golubac.org.rs

Javna rasprava o nacrtu Odluke o izmenama Statuta opštine Golubac održaće se od  08.11.2019. godine do 27.11.2019. godine. Opštinsko veće opštine Golubac poziva građane,udruženja, stručnu i ostalu javnost, da se upoznaju sa tekstom nacrta Odluke o promeni  Statuta opštine Golubac, koju je izradila Skupštinska komisija za izradu nacrta Odluke o promeni statuta opštine Golubac (broj Odluke 110-4/2019 od 15.10.2019. godine).

            Predlozi, sugestije i inicijative dostavljaju se Opštinskom veću opštine Golubac, putem elektronske pošte na adresu office@golubac.org.rs ili na adresu Opštinsko veće opštine Golubac, Cara Lazara 15,12223 Golubac.

            U toku sprovođenja javne rasprave o nacrtu Odluke o promeni Statuta opštine Golubac biće održan okrugli sto dana 25.11.2019. godine sa početkom od 11.00 časova u svečanoj sali Skupštine opštine Golubac, ulica Cara Lazara 15. Okruglom stolu pored članova Skupštinske komisije za izradu nacrta Odluke o promeni statuta opštine Golubac mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.

            U toku javne rasprave sačinjava se izveštaj koji sadrži sve predloge i sugestije iznete u javnoj raspravi, kao i stavove organa nadležnog za pripremu predloga akata o podnetim predlozima i sugestijama sa obrazloženjem razloga za njihovo prihvatanje, odnosno neprihvatanje.

            Ovaj javni poziv se objavljuje na internet prezentaciji opštine Golubac, kao i na oglasnoj tabli Opštinske uprave Golubac.

            Sastavni deo ovog javnog poziva je nacrt Odluke o promeni Statuta opštine Golubac, koju je izradila  Skupštinska komisija za izradu nacrta Odluke o promeni Statuta opštine Golubac.

Nacrt Odluke o izmenama Statuta opštine Golubac možete pogledati na linku

Dodajte komentar

Ostavite odgovor