Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 19. septembar 2020.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

ZAMENA OBRAZACA DOZVOLA ZA UPRAVLJAČA I RUKOVAOCA ČAMCA

ZAMENA OBRAZACA DOZVOLA ZA UPRAVLJAČA I RUKOVAOCA ČAMCA
golubac.org.rs

 Obaveštavamo  sve građane koji poseduju obrazce dozvola za upravljača i rukovaoca čamca, odnosno mornara na plovećem postrojenju, izdatim u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja upravljača i rukovaoca čamca („Službeni glasnik RS“, broj 18/97) i Pravilnikom o načinu sticanja stručne osposobljenosti i o programu stručnih ispita posade određenih plovnih objekata („Službeni glasnik SRS“, broj 19/78), da će Lučka kapetanija Smederevo na zahtev stranke izvršiti zamenu navedenih dozvola za odgovarajuće obrasce dozvola za upravljača čamcem koje se izdaju u skladu sa Pravilnikom o uslovima koje moraju da ispunjavaju lica za upravljanje čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom, programu i načinu polaganja stručnog ispita, kao i obrascima, sadržini, načinu izdavanja i trajanja dozvole za upravljanje („Službeni glasnik RS“, br. 86/14 i 57/15), najkasnije do 31. decembra 2019. godine.

Na osnovu navedenog proizilazi da imaocima starih obrazaca dozvola za upravljača i rukovaoca čamca, odnosno mornara na plovećem postrojenju, nakon proteka zakonom predviđenog roka za podnošenje zahteva za zamenu starog za novi obrazac dozvole za upravljača čamcem, „A“ ili „B“ kategorije, kao i međunarodne dozvole za upravljanje plovilom za rekreaciju, Lučka kapetanija neće vršiti zamenu posle 31. decembra 2019.

Kontakt telefoni:

Lučka kapetanija Veliko Gradište.

ul. Obala Kralja Petra I

Telefon: 012-662-219

Mobilni telefon: 062-8896597

Dodajte komentar

Ostavite odgovor