Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 26. октобар 2020.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

Конкурс за доделу субвенција за очување и развој традиционалних заната

Конкурс за доделу субвенција за очување и развој традиционалних заната
golubac.org.rs

Министарство трговине, туризма и телекомуникација, на основу Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 401-11600/2019 од 21. новембра 2019. године о усвајању Програма распореда и коришћења субвенција за очување и развој традиционалних заната у 2019. години позива заинтересоване привредне субјекте да поднесу пријаве на Конкурс за доделу субвенција за очување и развој традиционалних заната у Републици Србији у 2019. години.

Привредни субјекти пријављују своје пројекте искључиво на обрасцу СЗТЗ (који је саставни део конкурсне документације) и могу да конкуришу за доделу субвенција за једну или обе наведене намене.

Субвенције намењене за развој традиционалних заната користе се за следеће намене:
1) за запошљавање лица код привредног субјекта који се бави традиционалним занатoм;
2) за промоцију производа и услуга традиционалних заната.

Рок за доставу пријава је 3. децембар 2019. године

Линк: https://mtt.gov.rs/vesti/konkurs-za-dodelu-subvencija-2/

Додајте коментар

Оставите одговор