Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 19. септембар 2020.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

Позив за јавну расправу о Нацрту одлуке о буџету општине Голубац за 2020. годину

Позив за јавну расправу о Нацрту одлуке о буџету општине Голубац за 2020. годину
golubac.org.rs

Општинска управа општине Голубац позива све грађане,удружења, стручну и осталу јавност, да се упознају са текстом Нацрта одлуке о буџету општине Голубац за 2020. годину, као и да дају своје предлогe и примедбе на исти.

Јавна расправа спровешће се у периоду од 27.11.2019. године до 16.12.2019. године

Орган надлежан за давање информација у вези са предложеним Нацртом одлуке о буџету општине Голубац за 2020. годину је Одељење за привреду и финансије Општинске управе Голубац, особа за контакт Радмила Ивановић, бр. тел.678-169, e-mail: office@golubac.org.rs.

Отворени састанак представника надлежних органа Општине, са заинтересованим лицима биће одржан дана 06.12.2019. године са почетком у 13 часова у сали АДФ-а (бивша ђачка кухиња).

У току јавне расправе сачињава се извештај који садржи све предлоге и сугестије изнете у јавној расправи, као и ставове органа надлежног за припрему предлога аката о поднетим предлозима и сугестијама са образложењем разлога за њихово прихватање, односно неприхватање.

Предлози, сугестије и иницијативе достављају се Одељењу за привреду и финансије Општинске управе Голубац , путем електронске поште на адресу office@golubac.org.rs или на адресу Општинске управе Голубац, Цара Лазара 15,12223 Голубац.

Нацрт Одлуке о буџету општине Голубац за 2020. годину можете погледати на линку
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ за 2020. годину можете погледати на линку

Додајте коментар

Оставите одговор