Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 19. septembar 2020.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

Poziv za javnu raspravu o Nacrtu odluke o budžetu opštine Golubac za 2020. godinu

Poziv za javnu raspravu o Nacrtu odluke o budžetu opštine Golubac za 2020. godinu
golubac.org.rs

Opštinska uprava opštine Golubac poziva sve građane,udruženja, stručnu i ostalu javnost, da se upoznaju sa tekstom Nacrta odluke o budžetu opštine Golubac za 2020. godinu, kao i da daju svoje predloge i primedbe na isti.

Javna rasprava sprovešće se u periodu od 27.11.2019. godine do 16.12.2019. godine

Organ nadležan za davanje informacija u vezi sa predloženim Nacrtom odluke o budžetu opštine Golubac za 2020. godinu je Odeljenje za privredu i finansije Opštinske uprave Golubac, osoba za kontakt Radmila Ivanović, br. tel.678-169, e-mail: office@golubac.org.rs.

Otvoreni sastanak predstavnika nadležnih organa Opštine, sa zainteresovanim licima biće održan dana 06.12.2019. godine sa početkom u 13 časova u sali ADF-a (bivša đačka kuhinja).

U toku javne rasprave sačinjava se izveštaj koji sadrži sve predloge i sugestije iznete u javnoj raspravi, kao i stavove organa nadležnog za pripremu predloga akata o podnetim predlozima i sugestijama sa obrazloženjem razloga za njihovo prihvatanje, odnosno neprihvatanje.

Predlozi, sugestije i inicijative dostavljaju se Odeljenju za privredu i finansije Opštinske uprave Golubac , putem elektronske pošte na adresu office@golubac.org.rs ili na adresu Opštinske uprave Golubac, Cara Lazara 15,12223 Golubac.

Nacrt Odluke o budžetu opštine Golubac za 2020. godinu možete pogledati na linku
GRAĐANSKI VODIČ KROZ ODLUKU O BUDŽETU za 2020. godinu možete pogledati na linku

Dodajte komentar

Ostavite odgovor