Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 6. јул 2020.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

Обавештење

Обавештење
golubac.org.rs

Скупштина Србије усвојила је данас сет пореских закона који предвиђају знатно растерећење привреде и смањење пореског оптерећења рада, што треба да допринесе даљем расту привреде и отварању нових радних места.

На седници је усвојен Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, који предвиђа смањење стопе доприноса за ПИО са 26 на 25,5 одсто.

Усвојен је и Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, као и измене Закона о пореском поступку и пореској администрацији, измене и допуне Закона о републичким административним таксама, измене и допуне Закона о порезима на имовину и измене и допуне Закона о порезу на добит правних лица.

Скупштина је усвојила и Закон о агенцијском запошљавању, којим се предвиђа заштита оних који се запошљавају преко агенција и обезбеђују им се једнака зарада, радно време, одмор и безбедност на раду као и запосленима које непосредно запошљава послодавац.

На седници је усвојен и Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, којим се од 1. јануара 2020. године уводи индексација пензија по такозваној швајцарској формули.

„Швајцарски модел“ значи да ће пензије 1,7 милиона пензионера у Србији расти по моделу који подразумева усклађивање са 50 одсто инфлације и 50 одсто раста просечне зараде.

Посланици су усвојили и Закон о изменама Закона о платама запослених у државним службама, којим се за 2021. годину одлаже прелазак на нов систем одређивања плата уз увођење платних разреда.

Изменама се редефинишу рокови од којих почиње примена системског и посебних закона о платама у појединачним деловима јавног сектора.

Скупштина је усвојила и Закон о изменама Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис, који подразумева поскупљење таксе за Радио-телевизију Србије и Радио-телевузију Војводине од 1. јануара 2020. године са 220 на 255 динара.

Додајте коментар

Оставите одговор